Rektorat
  Wykładowcy


Wykładowcy
Wykładowcy obecnie pracujący w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie.

 

Jego Eminencja Metropolita prof. dr hab. Sawa (Hrycuniak)

 

Jego Ekscelencja bp prof. dr hab. Jerzy (Pańkowski) - ur. 4.08.1974r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (1993), Wydziału Teologii Narodowego Uniwersytetu Ateńskiego (1999). 1.01.1995r. otrzymał święcenia diakońskie. 10.09.1998 złożył śluby zakonne. 15.10.1998r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Jego Światobliwości, Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I. Od 4 maja 1999r. przeor klasztoru św. Onufrego w Jabłecznej. 3.04.2000r. podniesiony do godności archimandryty. Dnia 28 stycznia 2007r. otrzymał święcenia biskupie, mianowany został biskupem siemiatyckim, sufraganem archidiecezji warszawsko-bielskiej. Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego.  Doktor habilitowany teologii (2008), profesor tytularny (2014). Prorektor ChAT, Kierownik Sekcji Prawosławnej i Kierownik Katedry Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT. W Seminarium prowadzi zajęcia z Duchowośc i Liturgikii.

 

Ks. prot. dr Artur Aleksiejuk - Ks. Artur Aleksiejuk – ur. 28 października 1973 r. w Drohiczynie; św. kapłańskie: 8 października 2006 r. Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna (1998), Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2000) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (2001). Wykładowca teologii moralnej i bioetyki w Katedrze Prawosławnej Teologii Dogmatycznej i Moralnej ChAT (od 2004), Seminarium Duchownym (od 2006 r.) i Podyplomowym Studium Teologii Prawosławnej UwB (2007-2012)). W latach 2008-2012 członek Komisji Dialogu Teologicznego PRE. Od 2009 r. z błogosławieństwa Świętego Soboru Biskupów PAKP członek Panprawosławnej Komisji ds. Bioetyki. Obecnie pełni posługę duszpasterską w Prawosławnym Punkcie Duszpasterskim pw. św. Grzegorza Peradze w Warszawie.

 

Ks. mitrat mgr Aleksy Andrejuk – ur. 6.02.1961r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1984) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1992). 1.10.1989 otrzymał święcenia diakońskie, a 7.10.1989 kapłańskie. W 1993 roku ukończył Podyplomowe Studium Pedagogiczne przy ChAT. Od 6.09.1989 do 1992 roku był nauczycielem historii, filozofii i języka białoruskiego w Seminarium w Jabłecznej. Od 1.08.1998 roku jest wykładowcą ustawu cerkiewnego w PSD. Rzecznik prasowy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Mgr Ludmiła Andrejuk – ur. 22.04.1967r. Absolwentka Katedry Filologii Białoruskiej na Wydziale Rusycystyki i Lingwistyki Uniwersytetu Warszawskiego (1991). Od 1 VIII 1998 roku prowadzi zajęcia z języka białoruskiego

 

ks. prot. dr Andrzej Baczyński

Dr Olgierd Krzystof Benedyktowicz – ur. 29.07.1948r. Absolwent Instytutu Psychologii Uniwerstuetu Warszawskiego (1976). Odbywał liczne staże naukowe, m.in.: w latach 1983-1985 w Emory University Atlanta (Georgia USA), w latach 1987-1988 w Pittsburgh Theological Seminary (Pensylvania USA), w 1991 roku w Brite Divinity School, Texas Christian University, Fort Worth (Texas USA). W 1998 roku uzyskał tytuł doktora Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jest członkiem AAPC – American Association of Pastoral Counselors. Jest adiunktem w Katedrze Podstawowych Problemów Wychowania w ChAT. W Seminarium pracuje od 1998r jako wykładowca psychologii.

 

Mgr Jerzy Betlejko

 

Dr Lilla Busłowska

 

Dr Olga Charkiewicz - ur. 4.03.1954. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Szczecinie (1978). W 1981r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie filologii rosyjskiej. Doktor nauk humanistycznych Instytutu Pedagogicznego w Kijowie (1978). Ekspert w zakresie awansu zawodowego. Kierownik Studium Języków Obcych w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Warszawie. W Seminarium prowadzi lektorat języka rosyjskiego.

 

Mgr Katarzyna Karpiuk

Mgr Mikołaj Kozłowski – ur. 2.01.1946r. Jest absolwentem Prawosławnego Seminarium Duchownego (1965), Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1970), King’s College London (1970-1972) i Instytutu Ekumenicznego w Bossey (1972-1973). W Seminarium pracuje od 15 marca 1973. Obecnie wykłada teologię porównawczą.

Ks. prot. dr Andrzej Kuźma - ur. 29.09.1967r. Ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej (1991). Jest absolwentem Wydziału Teoloogi Prawosławnej Uniwersytetu Św. Sergiusz w Paryżu (1997). Ukończył również Prawosławny Instytut Studiów Wyższych w Chambessy k. Genewy (2001). W Seminarium prowadzi wykłady z Patrologii i Prawa Kościelnego. W latach 2011-2015 - prorektor Seminarium.

 

ks. diakon dr Łukasz Leonkiewicz

 

ks. mgr Adam Magruk – ur. 01.06.1986 r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie (2008), Wydziału Teologii Narodowego Uniwersytetu w Atenach (2013) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (2014). Święcenie kapłańskie przyjął 11.09.2016 r. W Seminarium prowadzi zajęcia z Katechizmu.

 

Ks. prot. dr Adam Misijuk – ur. 24.05.1973r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1993 r.) oraz Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1997). 22.05.1998 roku przyjął święcenia kapłańskie. Obecnie jest wikariuszem parafii p.w. św. Jana Klimaka w Warszawie – Wola. Od 1999 roku jest wykładowcą Historii Kościoła Powszechnego i Historii Kościołów Autokefalicznych.


Ks. mitrat dr Henryk Paprocki – ur. 10.12.1946r. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1972). W 1978 roku ukończył Instytut św. Sergiusza w Paryżu z tytułem doktora. 14.06.1981 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jest autorem licznych prac z zakresu teologii prawosławnej. Pracuje w Katedrze Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku i w Telewizji Polskiej. Jest rzecznikiem prasowym Kościoła Prawosławnego. Od 1.09.1981 roku pracuje w Seminarium. Obecnie prowadzi wykłady z Teologii Zasadniczej i lektorat języka łacińskiego.

ks. prot. dr Tomasz Stempa - ur. 13.02.1982r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (2004) i Wydziału Teologii prawosławnej im. D. Staniloae Uniwersytetu Al. I. Cuza w Jassach (2007). Święcenia kapłańskie przyjął 27 października 2009r. Obecnie wykłada Katechizm i język cerkiewnosłowiański. Pełni również obowiązki wychowawcy. W latach 2008-2015 pełnił funkcję sekretarza Seminarium. Od roku 2015r. jest prorektorem Seminarium i pełni obowiazki dyrektoa administracyjnego


Ks. prot. dr Anatol Szymaniuk – ur. 23.03.1959r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1980) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1986). W latach 1986-1991 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu w Atenach. 24.11.1991 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Obecnie jest proboszczem Parafii Prawosławnej p.w. św. Pantelejmona w Białymstoku-Zaściankach. Od 1.09.1998 roku prowadzi lektorat języka greckiego oraz wykłada Pismo Święte Nowego Testamentu.

 

ks. mitrat prof. dr Jerzy Tofiluk

Prof. dr hab. Włodzimierz Wołosiuk – ur. 1.11.1950r. Absolwent Prawosławnego Seminarium Duchownego (1968) i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (1977). W 1996r. uzyskał tytuł doktora teologii. Profesor w Katedrze Prawosławnej Teologii Praktycznej ChAT w Warszawie. Od 2007r. doktor habilitowany, profesor ChAT. Pracuje jako dyrygent w parafii św. Jana Klimaka w Warszawie. Prowadzi prawosławne audycje w Polskim Radio. Od 1979 roku jest wykładowcą Seminarium początkowo w Jabłecznej, a obecnie w Warszawie. Prowadzi lektorat języka cerkiewno-słowiańskiego i jest nauczycielem śpiewu.

 

Mgr Katarzyna Wnuczko


 drukuj
Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005