Aktualności

Jubileusz dziesięciolecia ukończenia PSD rocznika 2006
10 listopada 2016 roku w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie odbyła się uroczystość 10-lecia ukończenia nauki przez alumnów z rocznika 2003-2006.więcej
Święto Podwyższenia Krzyża Pańskiego
W dniu 27 września (14 września według starego stylu)  Kościół prawosławny obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest to jedno z dwunastu największych świąt prawosławnych. W tym dniu rektor naszego Seminarium obchodzi również rocznicę święceń kapłańskich.więcej
Inauguracja 2016/2017
W dniu 21 września (według starego stylu 8 września), w dzień święta Narodzenia Najświętszej Bogarodzicy odbyło się rozpoczęcie kolejnego roku akademickiego. Święto Narodzenia Najświętszej Bogurodzicy jest pierwszym świętem w roku cerkiewnym i w tym dniu tradycyjnie rozpoczyna się nowy rok akademicki w Prawosławnym Seminarium Duchownym.więcej
Spotkanie absolwentów PSD z roku 2005
W pierwszym tygodniu po Pięćdziesiątnicy, w piątek 5 czerwca 2015r. w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie do swojej Alma Mater przybyli absolwenci rocznika 2005, którzy z błogosławieństwa Jego Eminecji Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej Polski świętowali jubileusz 10-lecia ukończenia wyższych studiów licencjackich.
więcej
Porządek nabożeństw w Wielkim Tygodniu 2015r.
Wielki Tydzień to w życiu Prawosławnego Seminarium Duchownego okres wyjątkowy. Każdego dnia celebrowane są wszystkie przewidziane w regule liturgicznej (typikon) nabożeństwa. Porządek nabożeństw przedsatwia się następująco:więcej


zobacz archiwumpowrót  drukuj
Szukaj
Z życia Kościołów

Konsultacje dotyczące kształcenia teologicznego.
W dniach 27-29 maja 2013r. w Centrum Kultury Prawosławnej im. Śww. Cyryla i Metodego w Warszawie, z błogosławieństwa Jego Eminencji, Wielce błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i całej Polski, odbyło się VI spotkanie grupy konsultacyjnej do spraw jakości kształcenia teologicznego w Kościołach prawosławnych.więcej
Posiedzenie zespołu - dialog prawosławno-katolicki
W dniu 10 grudnia 2010r., w prawosławnej parafii pod wezwaniem Świętego Ducha w Białymstoku, odbyło się kolejne plenarne posiedzenie Zespołu Bilateralnego Katolicko-Prawosławnegowięcej
Wybrano nowego patriarchę Moskwy i Wszechrusi
W dniu dzisiejszym, już podczas pierwszego głosowania na Soborze Lokalnym Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego wybrano metropolite smoleńskiego i kaliningradzkiego Cyryla na szesnastego patriarchę Moskiewskiego i Wszechrusi.więcej
Sobór Biskupow rosyjskiego Kościola wytypował trzech kandydatów na patriarchę
W dniu dzisiejszym (25 stycznia) zakończył obrady Święty Sobór Biskupów Patriarchatu Moskiewskiego, który wybrał kandydatów na patriarchę Moskwy i Wszechrusi.więcej


zobacz archiwumpowrót  drukuj


Prawosławne Seminarium Duchowne. 2005